اکران ۷۰۰ اثر فاخر فرهنگی در تهران/ تابلوهای تجاری به اکران فرهنگی اختصاص پیدا می‌کند