زلزله 7 ریشتری در تهران بیش از یک میلیون قربانی خواهد گرفت