قطار «شعائر» ویژه جابه‎جایی شهرهای مقدس عراق راه‎اندازی خواهد شد.