مسابقات دانش‌آموزی رباتیک و هوا فضا در ساوه برگزار شد ‌