نیویورک‌تایمز: نیروهای زمینی اعزام‌شده به یمن، آموزش‌دیده عربستان هستند