مداحی ابزار نیست هدف است/ در مسیر کوفه و شام لحظه‌ایی عمه‌ام زینب(س) را ندیدم که نافله شبش ترک شود