برخورد 2 خودرو در اتوبان تهران - قم جان 6 نفر را گرفت