بهره برداري از پنج هزار و ۳۸۰ واحد مسکن مهر استان گلستان