باهنر: طرف مقابل از سال 43 بازی برد - باخت را با ما انجام داد/ زیر بار زور نمی‌رویم