برگزاری همایش مازندرانی خارج از استان با حضور مسئولان کشوری