بیست و دومین کنگره بیماری های مغز و اعصاب ایران برگزار می شود