مدیرعامل شرکت ایریکو: مشکل ترخیص قطعات ریل‌باس از گمرک رفع شد