حادثه رانندگی در محور یاسوج به اصفهان سه کشته برجای گذاشت