سیاوشی:می توانستیم مقابل تایپه بازی بهتری ارائه کنیم/اشتباهات داوری روحیه ما را بهم ریخت