مسؤولان با حمایت و کشف استعدادهای طلاب به جامعه اسلامی خدمت کنند