ووشوی قم به دنبال کسب مدال از میادین بین‌المللی است