آمادگی صندوق برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌های دانش بنیان