مسابقه کاریکاتورهای پیامبر(ص) در آمریکا منجر به درگیری مسلحانه شد