تخصیص 26 میلیارد ریال برای آسفالت راه‌های روستایی سردشت