کاهش بهای نفت در اولین روز معاملات بازارهای جهانی در روز دوشنبه