فرکی: امیدوارم همه چیز در کمال صداقت و پاکی باشد/تراکتورسازی معادلات را بر هم می‌زند