آیین رونمایی از قالی فرشی برای عرش در اصفهان / گزارش تصویری