«امیرکبیر» شاهد حاشیه‌های درونی و بیرونی یک «تالار»