اظهارات مقامات آمریکایی را نباید جدی گرفت/تیم مذاکره کننده پاسخ آمریکایی‌ها را بدهد