موافقت اولیه با راه اندازی پرواز عتبات عالیات در فرودگاه خرم آباد