آموزش زیست محیطی به 56 هزار معلم/ راه‌اندازی 60 مدرسه جامع زیست محیطی