اعلام اسامی داوران و برنامه ورود و خروج داوران، ناظران و کاروان تیم بنیادکار