کِری به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن لیگ NBA انتخاب شد