۷ شهید و ۲۸۰ بازداشتی نتیجه اقدامات رژیم‌صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها طی یک ماه