در حال حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامی هستیم/ امروز آخرین دستاورد انقلاب در یمن است