بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۳ به ۷.۶۴۷ میلیارد دلار رسید