شهرام‌نیا: تالار گفتگو در بخش بین‌الملل ایجاد شده است