سخنرانی‌هایم پیش از انقلاب در دانشگاه امیرکبیر همیشه مساله ساز می‌شد