دیدار مشترک جبهه پایداری،موتلفه و ایثارگران با آیت‎الله موحدی کرمانی در آینده نزدیک