مورالس: ونزوئلا تهاجم سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا را شکست می‌دهد