۱۷ میلیون دلار کالا از منطقه ویژه اقتصادی لرستان صادر شد