احداث 1500 واحد مسکونی جدید در دستور کار رژیم صهیونیستی