تمایل ایران برای برقراری تعرفه ترجیحی بین ایران و روسیه/ روس‌ها باز هم شرط گذاشتند