انتخاب اسباب‌بازی‌ کودکان را برای پذیرش نقش‌های مردانه و زنانه در آینده آماده می‌کند