پیام تبریک ظریف به وزیر خارجه جدید عربستان، نگرانمان کرد/ دولت در انجام وظایف دیپلماتیک خود بهتر عمل