مدیرعامل باشگاه پتروشیمی بندرامام: مهران حاتمی خیلی راحت برگشت