برگزاری طرح با قرآن در زلال اعتکاف در 80 مسجد استان مرکزی