کشته شدن ۱۲ عضو طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین خارجی