انتقاد سازندگان داخلی تجهیزات نفت از شرایط سهل‌تر برای خارجی‌ها