الگوبرداری عربستانی‌ها از پرسپولیس/ بلیت رایگان برای هواداران!