اجلاسیه اساتید مدارس حوزه علمیه استان قم برگزارمی شود