سردار نقدی با سران طوایف و ایلات عشایر چهارمحال و بختیاری دیدار و گفت‌وگو کرد