رونمايي از سمفوني «پيروزي» به مناسبت سالروز «آزادسازي خرمشهر»