دولت بعدی انگلیس هم حامی اسرائیل و دنباله‌رو آمریکا خواهد بود/ اسلام‌هراسی پای ثابت همه دولت‌های ل