خرید تضمینی 600 هزار تن گندم/ پرداخت روزانه پول کشاورزان